O projektu

Využití dřeva a materiálů na bázi dřeva s vyšší přidanou hodnotou, splňujících nároky speciálních aplikací a zároveň předpoklady šetrnosti k životnímu prostředí, je jednou z cest k naplňování principů trvalé udržitelnosti. Cílem projektu je vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu specializujícího se na vývoj nových materiálů využívajících obnovitelných surovin, zejména dřeva. Cílovou skupinou (CS) jsou studenti mimopražských vysokých škol (především LDF MENDELU), dále akademičtí a další pracovníci univerzit a výzkumných organizací. Nově vytvořený tým realizující cíle projektu bude veden špičkovými zahraničními experty s vazbou na excelentní zahraniční pracoviště a zkušenostmi s VaV v dané oblasti. Cílová skupina studentů získá aktuální informace z oboru a rozšíří své odborné znalosti mimo typický rozsah vyučovaného kurikula. Akademickým a ostatním pracovníkům VŠ bude umožněno rozšířit si poznatky a zkušenosti z aplikace VaV, které budou přeneseny do vzdělávacího procesu.